Persondatapolitik

Generelt

Denne politik beskriver, hvordan 1855 Cru A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken er gældende for personoplysninger du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med 1855 Cru A/S som kunde eller samarbejdspartner. Det kan være, hvis du handler hos 1855 Cru A/S eller på 1855cru.dk, eller kontakter os med en henvendelse.

1855 Cru A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse kan ske til: 1855 Cru A/S, Narvikvej 7-9, 4900 Nakskov, telefon 54 92 18 55, e-mail info@1855cru.dk

Hvilke oplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

Når du besøger 1855cru.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af 1855cru.dk. Vi registrerer hvilken type browser og terminal du benytter, hvilke søgeord du bruger, indhold fra brug af vores online chat, din IP-adresse og netværkslokation, og dine sprogindstillinger.
Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik, der er gældende når du benytter 1855cru.dk

Formålet med at indsamle disse oplysninger er, at optimere din oplevelse på 1855cru.dk, at generere brugbar statistik, samt at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google, og hvis du har samtykket til marketing cookies.

For at kunne levere de produkter du har bestilt, samt kunne administrere vores aftale med dig, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver når du handler på 1855cru.dk, eller på anden måde afgiver en bestilling hos 1855 Cru A/S, eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilba- getrækning af produkter, bogføring og regnskab. IP-adressen indsamles med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

Hvis du er medlem af Bordeauxklubben og foretager køb eller i øvrigt bruger 1855cru.dk, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til Vilkår for Bordeauxklubben, som gælder ved siden af denne persondatapolitik.

Når du besøger 1855 Cru A/S’ profiler på Sociale Medier, (fx Facebook, Instagram og LinkedIn), behandler 1855 Cru A/S de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger indsamlet på vores profiler på sociale medier er, at markedsføre 1855 Cru A/S og dennes produkter, herunder Bordeauxklubben, at be- svare henvendelser, at lade dig deltage i konkurrencer mv.

Hvem modtager dine personoplysninger?

På 1855cru.dk indlæser vi indhold fra tredjepartswebsites, som en del af oplevelsen på 1855cru.dk. Når indholdet indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den tred- je parts servere. Det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt 1855cru. dk, samt oplysning om din browser, operativsystem, URL du besøger, samt IP-adresse. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed.

Hvis du har samtykket til markedsføringcookies på 1855cru.dk, bruger 1855 Cru A/S Facebook Pixels samt Googles teknologier, for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor 1855cru.dk. Dette indebærer, at Facebook og Google modtager oplysninger om din IP-adresse, din browser, din terminal, de websites du besøger, de køb du foretager, de annoncer du ser, og den måde, du bruger 1855cru.dk på.

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos 1855 Cru A/S, videregiver vi oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker til den transportør, der skal levere de købte varer til dig.

Betalingstransaktioner på 1855cru.dk, sker via vores certificerede samarbejdspartner, OnPay. Op- lysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø. Det er kun OnPay (og ikke 1855 Cru A/S) som har adgang til oplysningerne om din betalingskortstransaktion.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af 1855cru.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Samarbejdspartnerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  

Indsigtsret

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@1855cru.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt nedenfor.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve, til at være medlem af Bordeauxklubben eller til cookies. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@1855cru.dk. 

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine person- oplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af 1855cru.dk, slettes efter reglerne i vores cookiepolitik. De cookies, som 1855 Cru A/S selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores cookiepolitik, hvor du kan læse mere om, hvordan du sletter dine cookies.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til 1855 Cru A/S i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, eksempelvis hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Dog gemmer vi dokumentationen for, at der har været et samtykke, i 2 år, fra samtykket er tilbagekaldt.

Vedrørende oplysninger indsamlet om dig som medlem af Bordeauxklubben, henvises til vores Vilkår for Bordeauxklubben.

Oplysninger, du giver på 1855 Cru A/S profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, med mindre du sletter dem.

Vi og vores samarbejdstparnere gennemfører løbende passende tekniske og organisatoriske sik- kerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

Ændringer i persondatapolitik

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes på 1855cru.dk.